Σκοπός της Ελληνικης Ομάδας Διάσωσης Β.Σπoράδων 

Σκοπός της  Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης - Β. Σποράδων 

Τρόποι δράσεις & υποχρεώσεις για την επίτευξη του σκοπού της Οργάνωσης

Σκοποί της  Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης  είναι:

α) η παροχή βοηθείας σε κοινωνικό σύνολο με τη μορφή ανθρωπιστικών αποστολών, παροχής πρώτων βοηθειών, υποστήριξη ζωής, πρόληψης κινδύνων, προετοιμασίας και εκπαίδευσης σε έρευνα, διάσωση κυρίως στα νησιά των Βορείων Σποράδων, σε καταστάσεις:

  1. Εκτάκτου και εθνικής ανάγκης για την αντιμετώπιση καταστροφών ή σοβαρών περιβαλλοντικών κινδύνων όπως σεισμών, αποκλεισμών (χιόνια, πλημμύρες, πυρκαγιών, ερευνών αγνοουμένων ιδιαίτερα σε ορεινές ή θαλάσσιες ζώνες, σε κατεστραμμένα κτήρια, ανοιχτές περιοχές). Προσφορά παροχής βοήθειας σε έμψυχο δυναμικό και τεχνικό υλικό μπορεί να διατεθεί από την Οργάνωση από οποιονδήποτε ζητηθεί, στα πλαίσια της διάσωσης και σε διεθνές επίπεδο.
  2. Φυσικών καταστροφών (σεισμών, πλημμύρων, χιονοστιβάδων, κ.ο.κ.).
  3. Ανθρωπογενών καταστροφών (πυρκαγιών, μαζικών ατυχημάτων, κ.ο.κ.).
  4. Ανθρωπογενών κρίσεων (πολεμικών συγκρούσεων και αποτελέσματα αυτών).
  5. Σε κάθε άλλη εξαιρετική κατάσταση συγκρίσιμη με φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές.

β)  Η διεξαγωγή κυρίως εφαρμοσμένης τεχνολογικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης καινοτόμων μεθόδων, προϊόντων και υπηρεσιών στους ακόλουθους τομείς: 1) τεχνολογιών και εξοπλισμού στη διάσωση, πρόληψη και ασφάλεια, 2) πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και ρομποτικής, 3) ιατρικής ιδιαίτερα σε θέματα πρώτων βοηθειών και αποκατάστασης τραυματιών, 4) καινοτόμων τεχνολογιών και βελτιώσεων σε μεταφορικά μέσα τα οποία μπορούν να επιχειρήσουν σε συνθήκες διάσωσης, αντιμετώπισης καταστροφών (οχήματα, πλεούμενα, υποθαλάσσια, αεροπορικά μέσα), 5) Τεχνολογίες και μεθόδους αντιμετώπισης ακραίων καιρικών φαινομένων και περιβαλλοντικών καταστροφών (πρόληψη, πρόγνωση καιρού, παρακολούθηση) κ.λπ., 6) Οποιαδήποτε άλλο τομέα μπορεί να συνεισφέρει στην αποστολή της Ε.Ο.Δ.

γ) Η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, βοήθειας και οικονομικής ενίσχυσης προς τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και ΑΜΕΑ (άτομα με ειδικές ανάγκες).

δ) Η ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθησίας και του πνεύματος εθελοντικής προσφοράς στους πολίτες, σε ομάδες πληθυσμού, μέσα από δράσεις ενημέρωσης, προβολής, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.

ε) Οι πρωτοβουλίες, παραινέσεις, άμεσες ενέργειες και δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και η διοργάνωση και συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα και δράσεις των πολιτών.

ζ) Η παροχή βοήθειας σε επιχειρήσεις πρόληψης και προετοιμασίας αντιμετώπισης καταστροφών, παρόμοιων καταστάσεων, σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

η) Η διοργάνωση συναφών εκδηλώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, εκδρομών και διασκέδασης, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν τα μέλη μας , μέλη άλλων συλλόγων, κρατικοί φορείς, ιδρύματα, ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, Α.Μ.Ε.Α. (άτομα με ειδικές ανάγκες) και όλοι ανεξαιρέτως οι ενδιαφερόμενοι.

Β. Η παροχή βοήθειας από την Οργάνωση προσφέρεται χωρίς καμία φυλετική,θρησκευτική, πολιτική,οικονομική, κοινωνική ή άλλου είδους διάκριση»

Τel.: 0030.6982593516

email: sporades@hrt.org.gr
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε